Henvendelse fra Kirke Såby Bylaug om vindmøller

Bestyrelsen har fået Kæmpevindmøller 15.08.2018 (Klik på linket for visning) tilsendt, men vil ikke være medunderskriver før der har været en debat om emnet.

Hvis det enkelte medlem har lyst, kan der rettes henvendelse til afsenderen af brevet, som er Jesper Reumert fra Kirke Såby Bylaug.

Vi kan eventuelt tage drøftelsen på generalforsamlingen.