Ukrudt og klipning af hæk

Der gøres opmærksom på:

Uddrag af vedtægternes § 3 stk. 9.

Medlemmer er pligtige til, stedse at holde grunde, fortove og stier fri for ukrudt. En rensning af

ukrudt skal gennemføres inden hvert års 1. maj og 1. juli, således at gener fra naboer undgås. Hegn

og hække skal klippes inden hvert års 1. juli, således at fortove og stier frit kan passeres. Såfremt

grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, kan grundene renses og hegn og hække klippes på

grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter skal af grundejerne refunderes foreningen”

Bestyrelsens holdning er at området skal se pænt og præsentabelt ud, men vi må desværre konstatere at der er nogle parceller som ikke tager vores regler alvorligt nok. Vi har tidligere modtaget klager fra flere beboere i udstykningen, som synes at der trænger til at blive påmindet omkring vores fælles regler.

Af samme grund har bestyrelsen fundet det nødvendigt at vi påtaler den manglende renholdelse over for de parceller der ikke holder arealerne iht. regler og aftaler.  Vi vil derfor i nærmeste fremtid gå en tur i området.

Evt. spørgsmål til denne skrivelse kan rettes til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Møllegården

Bestyrelsen